Blocky

Rozesmějte smutné obličeje. Na začátku hry máte všechny obličeje smutné. Správným ohraničením je rozesmějete. V každém rohu ohraničené oblasti musíte mít stejnou barvu. Jen pozor na čas!