Bricks

Zkombinujte co nejvíce cihliček se stejnou barvou. Kliknutím na cihličku změníte její barvu. Barva závisí na tom, kterým směrem ukazuje šipka. Musíte vytvořit řádek nebo sloupec minimálně tří cihliček.